Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Italské hnutí Arte Povera, československá Nová citlivost a česko-italské vztahy umělců okruhu kolem Jindřicha Chalupeckého a Jiřího Padrty
Název práce v češtině: Italské hnutí Arte Povera, československá Nová citlivost a česko-italské vztahy umělců okruhu kolem Jindřicha Chalupeckého a Jiřího Padrty
Název v anglickém jazyce: The Italian movement Arte Povera, Czechoslovak Nová citlivost and Czech-Italian relationships around Jindřich Chalupecký and Jiří Padrta
Klíčová slova: Nová citlivost, Klub konkretistů, Arte Povera, Arte Programmata
Klíčová slova anglicky: New Sensitivity, Club of Concretists, Poor Art (Arte Povera), Kinetic Art
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2011
Datum zadání: 22.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.10.2016
Datum a čas obhajoby: 08.12.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.12.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
  Simonetta Lux
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK