Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování profesních kompetencí
Název práce v češtině: Modelování profesních kompetencí
Název v anglickém jazyce: Modelling of professional competences
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc.
  Doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK