Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recherche de l´effet tragique á l´époque de la Régence: la naissance de la tragédie philosophique
Název práce v jazyce práce (francouzština): Recherche de l´effet tragique á l´époque de la Régence: la naissance de la tragédie philosophique
Název práce v češtině: Hledání tragického účinku v období Regentství: vznik filozofické tragédie
Název v anglickém jazyce: In search of tragical effect during Regency: the birth of philosophical tragedy
Klíčová slova: théâtre, tragédie, XVIII. siècle, Lumières, Voltaire
Klíčová slova anglicky: théâtre, tragédie, XVIII. siècle, Lumières, Voltaire
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pechar
  Pierre Frantz
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK