Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace Public-Private Partnership v éře post-New Public Management: výzvy britskému a španělskému modelu
Název práce v češtině: Transformace Public-Private Partnership v éře post-New Public Management:
výzvy britskému a španělskému modelu
Název v anglickém jazyce: Transformation of Public-Private Partnership in the post-New Public Management
era: challenges to British and Spanish approaches
Klíčová slova: Public-Private Partnership, Private Finance Initiative, paradigma, veřejná správa, New Public Management, New Public Governance, Digital Era Governance, Public Private Citizen Collaboration
Klíčová slova anglicky: Public-Private Partnership, Private Finance Initiative, paradigm, public administration, New Public Management, New Public Governance, Digital Era Governance, Public Private Citizen Collaboration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Knižní monografie a sborníkové stati

AKINTOYE, A., BECK, M. & HARDCASTLE, C. (Eds.) (2003). Public Private Partnership – Managing risks and opportunities. Glasgow: Blackwell Publishing. 422 s.

ANUMBA, C., CARRILLO, P., ROBINSON, H. (2010). Governance and Knowledge Management for Public-Private Partnerships. London: Wiley-Blackwell. 264 s.

BOSANQUET, Nick (2007). The Health and Welfare legacy. In Seldon, A. (ed.) (2007) Blair’s Britain. Cambridge: Cambridge University Press. s. 385-407.

BULT-SPIERING, Miriam, DEWULF, Geert (2006). Strategic issues in public-private partnerships: an international perspective. London: Wiley-Blackwell. 204 s.

CRAIG, David (2006). Plundering the public sector: how New Labour are letting consultants run off with £70 billion of our money. London: Constable. 264 s.

DUNLEAVY, P. et al. (2006). New Public Management is dead – long live Digital-Era Governance. Oxford: Oxford University Press. 289 s.

FERLIE, E., LYNN, L. and POLLITT, C. (eds.) (2005). Oxford University Press Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. 789 s.


FLYNN, Norman (2002). Public sector management. Harlow: Financial Times Prentice Hall. 289 s.

GLAISTER, Stephen (2007). Blair v. Brown; devolution v. centralization. The PPP for the London Underground. In Seldon, A. (ed.) (2007) Blair’s Britain. Cambridge: Cambridge University Press. s. 251-261.

GROSPIČ, J., LOUDA, T. (Eds.) (2010). Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o./Ústav státu a práva AV ČR. 464 s.

MARQUAND, David (2004). Decline of the public: the hollowing-out of citizenship. Cambridge: Polity Press. 168 s.

OCHRANA, František et al. (2007). Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Praha: Oeconomia. 149 s.

OCHRANA, František (ed.) (2010). Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress. 193 s.

OSBORNE, Stephen P. (ed.) (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London: Rouledge, London. 432 s.

PIERSON, Paul (1994). Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment. Cambridge: Cambridge University Press. 213 s.

POLLITT, Christopher (2003). The Essential Public Manager. Maidenhead: Open University. 196 s.

POLLITT, Christopher, BOUCKAERT, Geert (2004). Public Management Reform. Oxford: Oxford University Press. 345 s.

SINCLAIR, Peter (2007). The Treasury and economic policy. In Seldon, A. (ed.) Blair’s Britain. Cambridge: Cambridge University Press. s. 185-214.

WOLMAR, Christian (2002). Down the Tube: The battle for London’s Underground. London: Aurum Press. 246 s.

YESCOMBE, Edward (2007). Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. Oxford: Elsevier. 350 s.


Odborné studie

ACERETE, J. B., SHAOUL, J., STAFFORD, A., STAPLETON, P. (2010). „The Cost of Using Private Finance for Roads in Spain and the UK“, Australian Journal of Public Administration, Vol. 69, S1, s. 48-60.

ALLARD, G., TRABANT, A. (2007). „Public Private Partnerships in Spain: Lessons and Opportunities“. Dostupné na WWW: http://www.sumaq.org/docs/publicaciones/2.pdf (staženo dne 20.4.|2010).

CORDELLO, Antonio (2007). „E-government: towards the e-bureaucratic form?“, Journal of Information Technology, 22, s. 265–274. Dostupné na WWW: http://personal.lse.ac.uk/cordella/egovjit.pdf (staženo dne 20.11.2010).

COULSON, Andrew (2008). „Value for Money in PFI proposals: a commentary on the UK Treasury Guidelines for Public Sector Comparators“, Public Administration, Vol. 86, 2., s. 483-498.

ENCINAS, Javier, FARQUHARSON, Ed (2010). „The U.K. „Treasury Infrastructure Finance Unit: Supporting PPP Financing During the Global Liquidity Crisis“, dokument vytvořený pro World Bank Institute. Dostupné na WWW: siteresources.worldbank.org (staženo 3.1.2011). 8 s.

GREVE, Carsten, HODGE, Graem (2010). „Public-Private Partnerships: Governance Scheme or Language Game?“, Australian Journal of Public Administration 69, (S1), s. 8-22.

HALL, Peter (2003). „Policy Paradigms, Social Learning and the state. The case of economic policy making in Britain“, Comparative Politics, s. 275-296. Dostupné na WWW: http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/422246?&Search=yes&searchText=Britain&searchText=Paradigms,&searchText=Learning&searchText=making&searchText=policy&searchText=state.&searchText=case&searchText=Social&searchText=economic&list=hide&searchUri=/action/doBasicSearch%3Facc%3Don%26Query%3DParadigms%252C%2BSocial%2BLearning%2BAND%2Bthe%2Bstate.%2BThe%2Bcase%2Bof%2Beconomic%2Bpolicy%2Bmaking%2Bin%2BBritain%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3DSocial%2BLearning%2BAND%2Bthe%2Bstate.%2BThe%2Bcase%2Bof%2Beconomic%2Bpolicy%2Bmaking%2Bin%2BBritain%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don%26acc%3Don&prevSearch=&item=2&ttl=578&returnArticleService=showFullText (staženo dne 3.10.2010).

HAYLLAR, M. R. (2010). „Public-Private Partnerships in Hong Kong: Good Governance – The Essential Missing Ingredient?“, Australian Journal of Public Administration 69 (S1), s. 99-119.

HELLOWELL, Mark, POLLOCK, Allyson (2010). „Do PPPs in Social Infrastrucutre Enhance the Public Interest? Evidence from England¨s National Health Service“, Australian Journal of Public Administration, Vol. 69, S1, s. 23-34.

HOOD, J., FRASER, I. a McGRAVEY, N. (2006). „Transparency of Risk and Reward in U.K. Public-Private Partnerships“, Public Budgeting & Finance,Vol 26(4), s. 40-58.

HUI, Glenn, HAYLLAR, Mark R. (2010) „Creating Public Value in E-Government: A Public-Private-Citizen Collaboration Framework in Web 2.0“, Australian Journal of Public Administration 69 (S1), s. 120-131.

NORTON, Simon. D. and BLANCO, Luis. (2009). „Public-private partnerships: a comparative study of new public management and stakeholder participation in the UK and Spain“, International Journal of Public Policy, Vol. 4, 3/4, s. 214–231.

POLLOCK, Allyson et al. (1999). „PFI in NHS – is there an economic case?“, British Medical Journal. Dostupné na WWW: http://www.bmj.com/cgi/reprint/319/7202/116.pdf (staženo dne 14.2.2009).

SHAOUL, J., STAFFORD, A., STAPLETON, P. (2006). „Partnerships and the role of the Big Four accountancy firms: private control over public policy“, studie prezentovaná na Greenwich University. Dostupné na WWW: http://www.raumplanung.tu-dortmund.de/irpud/presom/fileadmin/docs/presom/external/WS_Greenwich_June_2006/Shaoul.pdf (staženo dne 23.3.2010).

TERRY, Francis (1996). „The Private Finance Initiative – Overdue Reform or Policy Breakthrough?“, Public Money and Management, 16(1), s. 9–16.

USERO, Martínez J. (2006). „Evolution of freedom of information related law in Spain: new prospects for a more open government“. Open Government: a journal on Freedom of Information, roč. 2, 2, 12 s. Dostupné na WWW: http://www.opengovjournal.org/article/view/375/480 (staženo dne 2.2.2011).
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude komparace britského a španělského modelu Public-Private Partnership (PPP) z hlediska architektury a fungování struktur veřejné správy zapojených do managementu programu a konkrétních projektů a z hlediska pokroku v aplikaci konceptu Public-Private-Citizen Collaboration (PC2) - vše v rámci přechodu k novým paradigmatům a režimům ve veřejné správě po éře dominance myšlenek a metod New Public Management. Zvlátní pozornost bude věnována rozložení kapacit a úkolů v rámci systémů organizací veřejné sptávy angažovaných v procesech spojených s PPP a rozvoji platforem a nástrojů pro trojstrannou komunikaci mezi vládou, soukromým sektorem a komunitami (obecně občany) využívajících moderní technologie a možnosti, které nabízí současná úroveň internetu a míra digitalizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis aims to examine and compare public sector structures involved in managing the deals under the Public-Private Partnership (PPP)/Private Finance Initiative (PFI) in the UK and Spain as well as application of Public-Private-Citizen Collaboration (PC2) framework within the two systems in the era of post-New Public Management. The spread and use of knowledge and skills capacities and the overall ability of the national institutional models to protect the public interest in an effective and efficient way will be assessed together with openness and transparency of PPP programmes which is enhanced especially through more extensive and intensive use of the Web 2.0 tools able to reach and engage citizens in the process of implementing the policy and procurement of individual schemes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK