Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Competitive Intelligence
Název práce v češtině: Competitive Intelligence
Název v anglickém jazyce: Competitive Intelligence
Klíčová slova: Competitive Intelligence|veřejné univerzity|informační podpora|strategický management|veřejná správa|informační politika|informační systémy|Česká republika|hodnocení univerzit|systémová integrace
Klíčová slova anglicky: Competitive Intelligence|public universities|information support|public management and administration|strategic management|information policy|information systems|Czech Republic|university evaluation|information system integration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.12.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.12.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
  prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK