Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Valence a slovosled. Psychologická slovesa v současné nizozemštině
Název práce v češtině: Valence a slovosled. Psychologická slovesa v současné nizozemštině
Název v anglickém jazyce: Valency and Word Order: Psych-verbs in Contemporary Dutch
Klíčová slova: nizozemština - valence - psychologická slovesa - slovosled - podmět - přímý předmět - nepřímý předmět
Klíčová slova anglicky: Dutch - valency - psych-verbs - word order - middle field - direct object - indirect object - subject
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. Jan Pekelder, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Joop Van der Horst, Dr.
  Robertus de Louw, M.A.
 
 
Konzultanti: prof. Timothy Colleman, Dr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK