Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie komunikace jakožto explanatorní princip přirozené víceúrovňové segmentace textů
Název práce v češtině: Teorie komunikace jakožto explanatorní princip přirozené víceúrovňové segmentace textů
Název v anglickém jazyce: The Theory of Communication as an Explanatory Principle for the Natural Multilevel Text Segmentation
Klíčová slova: Kvantitativní lingvistika, teorie informace, čeština, arabština, komplexita, redundance
Klíčová slova anglicky: Quantitative linguistics, Theory of information, Czech language, Arabic language, complexity, redundancy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav starého Předního východu (21-USPV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.03.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.03.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
  prof. Gabriel Altmann
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK