Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence
Název práce v češtině: Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence
Název v anglickém jazyce: From Verbs to Nouns and Prepositions. Departicipial Forms in Czech: Form, Function, Complementarity
Klíčová slova: korpusová lingvistika|participia|kategoriální přechod|kontrastivní lingvistika|slovní druhy|departicipiální formy|p-kolokace|obligatornost|proximita
Klíčová slova anglicky: corpus linguistics|participle forms|gerund|categorial transition|contrastive linguistics|part of speech|word classes|departicipial forms|p-collocations|obligatoriness|proximity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2011
Datum zadání: 18.02.2011
Datum a čas obhajoby: 22.11.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.11.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
  doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK