Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení úspěšnosti herních činností jednotlivce ve volejbale žen na OH v Pekingu 2008
Název práce v češtině: Hodnocení úspěšnosti herních činností jednotlivce ve volejbale žen na OH v Pekingu 2008
Název v anglickém jazyce: Evaluating the with successfulness of playing actions of an individual in women's volleyball at the Olympic games in Beijing 2008
Klíčová slova: volejbal, herní činnosti jednotlivce, blok, útočný úder, podání, vybírání, přihrávka
Klíčová slova anglicky: volleyball, playing actions of an individual, spike, serv, block, digging, reception
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 22.06.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK