Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpoklady rozvodu manželství
Název práce v češtině: Předpoklady rozvodu manželství
Název v anglickém jazyce: Requirements for divorce
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2005
Datum zadání: 19.04.2005
Datum a čas obhajoby: 06.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2008
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK