Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rentseeking v právu České republiky
Název práce v češtině: Rentseeking v právu České republiky
Název v anglickém jazyce: Rent-seeking in the Czech legal system
Klíčová slova: Dobývání renty, zájmové skupiny, monopol
Klíčová slova anglicky: Rentseeking, interest groups, monopoly
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 16.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2011
Datum a čas obhajoby: 04.11.2011 10:00
Místo konání obhajoby: PFUK míst. 341
Datum odevzdání elektronické podoby:19.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.11.2011
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Rentseeking v právu České republiky“ je zaměřena na analýzu zájmových skupin, jejich forem, postupů a nástrojů, kterými usilují o dobývání renty v České republice. První část vysvětluje pojem rentseeking (dobývání renty), druhá část tento pojem redefinuje do národního prostředí, v třetí části jsou analyzovány případové studie rentseekingu a ve čtvrté části je věnována pozornost klíčovým profesním a zájmovým skupinám v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis "Rentseeking in the Czech legal system" is focused on the analysis of interest groups, their forms, procedures and instruments, which they use for rentseeking activities in the Czech Republic. The first section explains the concept rentseeking, the second part redefines this concept into national environment, the case studies are analyzed in the third part and the fourth is concentrated on specific interest groups in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK