Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz
Název práce v jazyce práce (němčina): Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz
Název práce v češtině: Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostitz
Název v anglickém jazyce: Castle Library of Otto Jr. on Nostitz in Jawor
Klíčová slova: dějiny knihoven - provenience - knižní provenience - Nostická knihovna - Majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka - Knihovna Národního muzea - zámecké knihovny - šlechtické knihovny - měšťanské knihovny - 16. stolení - 17. století - raný novověk - renesanční knihovny - barokní knihovny - Slezsko - Otto z Nostic - Jawor - Jauer - Javor - NAKI - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí
Klíčová slova anglicky: history of libraries - provenance – book provenance – Nostitz Library – The National Museum Library – castle libraries - aristocratic libraries - bourgeois libraries – 16th century – 17th century – early modern libraries – Renaissance libraries - Baroque libraries - Silesia – Otto Nostitz – Jawor – Project NAKI (Applied Research and Development of National and Cultural Identity Programme): PROVENIO: The Method of the Book Provenance Research
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Laura De Barbieri, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 16.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Václav Bok, CSc.
  Jan Andrea Bernhard
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK