Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolkový život v Lounech v letech 1861 - 1914
Název práce v češtině: Spolkový život v Lounech v letech 1861 - 1914
Název v anglickém jazyce: Associational life in the town of Louny since 1861 till 1914
Klíčová slova: spolkový život, 19. století, Louny, pěvecké spolky, divadelní spolky, vzdělávací spolky, dějiny sportu, turistika, ženské spolky, židovské spolky, zábavní spolky
Klíčová slova anglicky: associational life, 19th century, Louny, choral societies, dramatic societies, educational societies, history of sport, walking and hiking, womens' groups, Jewish associations, amusement societies
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 16.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.06.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Lydie Petráňová, CSc.
  Mgr. doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK