Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Genetic factors in aetiology and phatogenesisof low gamma-glutamyltransferase cholestasis and hereditary jaundice
Název práce v češtině: Genetické faktory v etiologii a patogenezi cholestáz s nízkou hladinou
gammaglutamyltransferázy a dědičně podmíněných žloutenek
Název v anglickém jazyce: Genetic factors in aetiology and phatogenesisof low gamma-glutamyltransferase
cholestasis and hereditary jaundice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2010
Datum zadání: 31.08.2010
Datum a čas obhajoby: 01.12.2010 13:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.12.2010
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
  prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK