Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití dětské literatury při výuce angličtiny na základní škole
Název práce v češtině: Využití dětské literatury při výuce angličtiny na základní škole
Název v anglickém jazyce: Using Children's Literature in Teaching English at Elementary Schools
Klíčová slova: literatura pro děti a mládež, literární text, řečové dovednosti, vyhledávací čtení, didaktika literatury
Klíčová slova anglicky: children´s literature, literary text, reading skills, scanning, didactics of literature
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 16.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
  prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK