Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie
Název práce v češtině: Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie
Název v anglickém jazyce: The censorship in Bohemia in the context of the Habsburg Monarchy in the Vormärz period
Klíčová slova: cenzura|knižní trh|literární komunikace|Habsburská monarchie|předbřeznové období|české země|národní hnutí|Karel Hynek Mácha|Václav Hanka|Bernard Bolzano
Klíčová slova anglicky: censorship|book trade|literary communication|Habsburg Monarchy|Vormärz period|Czech lands|national movement|Karel Hynek Mácha|Václav Hanka|BNernard Bolzano
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 16.02.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
  doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK