Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akustické vlastnosti českých diftongů
Název práce v češtině: Akustické vlastnosti českých diftongů
Název v anglickém jazyce: Acoustic properties of Czech diphthongs
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2011
Datum zadání: 15.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.07.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2012
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.
  PhDr. Marie Hes Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK