Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy
Název práce v češtině: Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy
Název v anglickém jazyce: Aristides Quintilianus and the Position his work on music holds among the Extant musicological Treatises
Klíčová slova: Vývoj starořecké hudby; antická hudba; antické muzikologické spisy; Aristides Quintilianus.
Klíčová slova anglicky: Development of ancient Greek music; ancient music; ancient treatises on music; Aristides Quintilianus.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2011
Datum zadání: 14.02.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
  doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK