Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A tough job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and selling films behind the Iron Curtain, 1944-1951
Název práce v češtině: Těžký úkol pro kačera Donalda: Hollywood, Československo a prodej filmů za železnou oponou 1944-1951
Název v anglickém jazyce: A tough job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and selling films behind the Iron Curtain, 1944-1951
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Přádná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2010
Datum zadání: 21.09.2010
Datum a čas obhajoby: 10.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK