Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách
Název práce v češtině: Analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách
Název v anglickém jazyce: Exploring the Process of Reading in Modern Standard Arabic
Klíčová slova: moderní spisovná arabština, arabština jako cizí jazyk, konstrukt čtení, čtení s porozuměním, testování jazykové způsobilosti, hlasité čtení, strategie čtení, hlasité myšlení, verbální protokoly, validita
Klíčová slova anglicky: Modern Standard Arabic, Arabic as a second language, construct of reading, reading comprehension, proficiency testing, reading aloud, reading strategies, think aloud, verbal protocols, validity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2011
Datum zadání: 14.02.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
  Mgr. Zuzana Gažáková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK