Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obrazy nepřátel: Paměť, ekonomika a zločin
Název práce v češtině: Obrazy nepřátel: Paměť, ekonomika a zločin
Název v anglickém jazyce: Images of Enemies: Memory, Economy and Crime
Klíčová slova: analýza diskurzu - nepřítel - národní identita - paměť komunismu - anticiganismus
Klíčová slova anglicky: discourse analysis - enemy - national identity - memory of communism - antitsiganism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2011
Datum zadání: 14.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
  doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK