Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bankovní záruka v mezinárodním obchodě
Název práce v češtině: Bankovní záruka v mezinárodním obchodě
Název v anglickém jazyce: Bank security in international trade
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2006
Datum zadání: 08.03.2006
Datum a čas obhajoby: 02.05.2006 14:30
Místo konání obhajoby: č. 316
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:08.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK