Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Role of interactive computer word games in English vocabulary acquisition
Název práce v češtině: Role interaktivních počítačových her při osvojování anglické slovní zásoby
Název v anglickém jazyce: Role of interactive computer word games in English vocabulary acquisition
Klíčová slova: učení jazyka za pomoci počítače, učení slovní zásoby, slovní hry
Klíčová slova anglicky: Computer Assisted Language Learning (CALL), Vocabulary Learning, Word Games
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2011
Datum zadání: 02.04.2011
Datum a čas obhajoby: 16.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK