Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České pojišťovny a evropský pojistný trh
Název práce v češtině: České pojišťovny a evropský pojistný trh
Název v anglickém jazyce: Czech insurance companies and European insurance market
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2005
Datum zadání: 05.04.2005
Datum a čas obhajoby: 31.03.2008 09:00
Místo konání obhajoby: sborovna 4.patro PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2008
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
  JUDr. Jana Čechová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK