Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vybraných lékových problémů u některých revmatických nemocí
Název práce v češtině: Analýza vybraných lékových problémů u některých revmatických nemocí
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Selected Drug Problems in some Rheumatic Diseases
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2009
Datum zadání: 01.10.2009
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:04.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: MUDr. Karel Macek, CSc.
  doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK