Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914
Název práce v češtině: Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914
Název v anglickém jazyce: Municipal Elites in Karlín and Libeň between 1861 and 1914
Klíčová slova: Karlín, Libeň, předměstí, elita, obec, samospráva
Klíčová slova anglicky: Karlín, Libeň, suburb, elite, municipality, self-government
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2011
Datum zadání: 10.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
  prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK