Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měšťanské domy Starého Města pražského ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru
Název práce v češtině: Měšťanské domy Starého Města pražského ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru
Název v anglickém jazyce: Burgher houses in Prague´s Old Town in the light of the inspection protocol of the Theresian Cadastre
Klíčová slova: Staré Město pražské - měšťané - mešťanské domy - katastry - tereziánský katastr - 18. století
Klíčová slova anglicky: Old Town of Prague - burghers - burghers houses - cadastres - Theresian Cadastre - 18th century
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2011
Datum zadání: 10.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
  Jaroslav Miller
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK