Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Studium morfologie aneuryzmatu břišní aorty
Název práce v češtině: Studium morfologie aneuryzmatu břišní aorty
Název v anglickém jazyce: Morphology of the Abdominal Aortic Aneurysm
Klíčová slova: Morfologie; aneuryzma břišní aorty; kvantifikace; vasa vasorum; korozivní cévní preparát; mikro-CT
Klíčová slova anglicky: Morphology; abdominal aortic aneurysm; quantification; vasa vasorum; vascular corrosion casting; micro-CT
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav anatomie (14-10)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2011
Datum zadání: 10.02.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Oponenti: prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
  doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK