Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Engliš mezi prvorepublikovou elitou
Název práce v češtině: Karel Engliš mezi prvorepublikovou elitou
Název v anglickém jazyce: Karel Engliš among the Elite of the First Republic
Klíčová slova: elita, 20. století, historie, Národní banka československá, Masarykova univerzita
Klíčová slova anglicky: elite (n.), 20th century, history, National Bank of Czechoslovakia, Masaryk University
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2011
Datum zadání: 10.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.12.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.12.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
  prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK