Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi strukturou a účinností potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy
Název práce v češtině: Vztah mezi strukturou a účinností potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy
Název v anglickém jazyce: The Relationship between Structure and Activity of Potential Modulators of Acetylcholinesterase
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
  prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK