Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Moderní trendy v úpravě vzorků biologického materiálu k analýze vybraných biologicky aktivních látek
Název práce v češtině: Moderní trendy v úpravě vzorků biologického materiálu k analýze vybraných biologicky aktivních látek
Název v anglickém jazyce: Modern Trends in Sample Preparation of Biological Material for Analysis of Selected Biologically Active Compounds
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
  doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK