Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Estetika jako životní norma.
Název práce v češtině: Estetika jako životní norma.
Název v anglickém jazyce: Aesthetics as a norm of life
Klíčová slova: - estetika - estetický prožitek - životní estetika - tělo - věci - soukromý interiér
Klíčová slova anglicky: - Aesthetics - Aesthetic experience - Aesthetics of life - Body - Things - Private (home) interior
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2011
Datum zadání: 09.02.2011
Datum a čas obhajoby: 27.10.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.10.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
  doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK