Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimální prospívání ("flourish") manažera nadnárodní organizace
Název práce v češtině: Optimální prospívání ("flourish") manažera nadnárodní organizace
Název v anglickém jazyce: Thriving (glourishingg) of supra-national corporation manager
Klíčová slova: osobní pohoda, optimální prospívání, pozitivní afektivita, štěstí, zralost, sebepojetí, autenticita, role manažera, organizační kultura, sebeřízení
Klíčová slova anglicky: well-being, flourishing, positive affectivity, happiness, maturity, self-concept, authenticity, managerial role, organisational culture, self-management
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2011
Datum zadání: 09.02.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
  PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK