Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Štúdium rádioaktívneho značenia PAMAM dendrimerov 1. a 4. generácie diagnostickými a terapeutickými rádionuklidami
Název práce v jazyce práce (slovenština): Štúdium rádioaktívneho značenia PAMAM dendrimerov 1. a 4. generácie diagnostickými a terapeutickými rádionuklidami
Název práce v češtině: Studium radioaktivního značení PAMAM dendrimerů 1. 4. generace diagnostickými a terapeutickými radionuklidy
Název v anglickém jazyce: Study of Radiolabeling of PAMAM Dendrimers of 1st and 4th Generation with Diagnostic and Therapeutic Radionuclides
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2007
Datum zadání: 01.10.2007
Datum a čas obhajoby: 18.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:10.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2012
Oponenti: RNDr. Petr Kafka, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK