Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace fyzikálně-chemických vlastností biologicky aktivních látek
Název práce v češtině: Modifikace fyzikálně-chemických vlastností biologicky aktivních látek
Název v anglickém jazyce: Modification of Physico-Chemical Properties of Biologically Active Compounds
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Datum a čas obhajoby: 10.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2012
Oponenti: prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
  prof. doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc., DSc.
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK