Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909-1948
Název práce v češtině: Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909-1948
Název v anglickém jazyce: History of sports organization Orel in Bohemia between 1909-1948
Klíčová slova: Orel, orelstvo, tělovýchova, sport, branná výchova, slet, župa, katolická církev, katolicismus, křesťanství, Československá strana lidová
Klíčová slova anglicky: The Eagle organization, physical education, sport, civil defence education, sporting festival, regional organization, the Catholic Church, Catholicism, Christian religion, Czechoslovak people´s party
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
  doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK