Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Frazeologické jednotky se somatickým komponentem v češtině v porovnání s ruštinou: kognitivní aspekt
Název práce v češtině: Frazeologické jednotky se somatickým komponentem v češtině v porovnání s ruštinou: kognitivní aspekt
Název v anglickém jazyce: Fraseological units with somatic component in the Czech language in comparison with the Russian language: cognitive aspects
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
  PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK