Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Deliktní odpovědnost fyzických osob v právu životního prostředí
Název práce v češtině: Deliktní odpovědnost fyzických osob v právu životního prostředí
Název v anglickém jazyce: Delictual liability of natural persons in environmental law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2005
Datum zadání: 23.03.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2011 09:00
Místo konání obhajoby: PFUK, č.412
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2011
Oponenti: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
  JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK