Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hypermediální výukový program Chemie halogenů a jeho využití ve vzdělávání nadaných žáků v chemii
Název práce v češtině: Hypermediální výukový program Chemie halogenů
a jeho využití ve vzdělávání nadaných žáků v chemii
Název v anglickém jazyce: Hypermedia educational program Halogen chemistry
and its use in chemistry education of gifted pupils
Klíčová slova: Hypermédium; elektronický výukový materiál; interaktivní, flexibilní program; XHTML; halogeny; chemický videoexperiment; vzdělávání nadaných žáků; distanční vzdělávání; e-learning.
Klíčová slova anglicky: Hypermedia; electronical teaching aid; interactiv, flexible program; XHTML; halogens; videorecording of chemical experiments; gifted pupils education; distant learning; e-learning.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 02.02.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK