Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prolegomena k problematice osamělosti
Název práce v češtině: Prolegomena k problematice osamělosti
Název v anglickém jazyce: Prolegomena to Problematics of Solitude
Klíčová slova: Osamělost, existence, individualismus, osoba, umění, estetika, I. D. Yalom, E. Levinas, M. Buber, H. Arendt, M. Heidegger, M. Blanchot
Klíčová slova anglicky: Solitude, Existence, Individualism, Individual, Art, Aesthetics, I. D. Yalom, E. Levinas, M. Buber, H. Arendt, M. Heidegger, M. Blanchot
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Peter Michalovič, Ph.D.
  prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK