Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Balkanizace versus evropeizace - výrazové ztvárnění ideových konceptů (na českém a bulharském materiále)
Název práce v češtině: Balkanizace versus evropeizace - výrazové ztvárnění ideových konceptů (na českém a bulharském materiále)
Název v anglickém jazyce: Balkanization versus europeanization - expressing ideological concepts (in Czech and Bulgarian)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.04.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Margarita Simeonova, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK