Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slavnostní vozy 16. - 18. století dochované ve sbírkách na území České republiky
Název práce v češtině: Slavnostní vozy 16. - 18. století dochované ve sbírkách na území České republiky
Název v anglickém jazyce: The Ceremonial Carriages of 17 to 18 century as preserved in the Collections of the Czech Republic
Klíčová slova: kočár, karosa, ceremonie, malířství, řezbářství, 18. století, ikonografie
Klíčová slova anglicky: carriage , karosa , ceremony , painting , wood carving, 18th century iconography
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
  PhDr. Helena Zápalková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK