Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompozita ve staroslověnštině
Název práce v češtině: Kompozita ve staroslověnštině
Název v anglickém jazyce: Compounds in Old Church Slavonic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2011
Datum zadání: 07.02.2011
Datum a čas obhajoby: 07.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Emílie Bláhová, CSc.
  doc. PhDr. Helena Bauerová
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. pr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK