Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Redukce hmotnosti pomocí režimových opatření (pohyb a dieta).
Název práce v češtině: Redukce hmotnosti pomocí režimových opatření (pohyb a dieta).
Název v anglickém jazyce: Obesity reduction by help of regime arrangement (movement and diet).
Klíčová slova: obezita, Body Mass Index, energetická bilance
Klíčová slova anglicky: obesity, Body Mass Index, energy balance
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2011
Datum zadání: 07.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 08:00
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK