Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou
Název práce v češtině: Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou
Název v anglickém jazyce: Andean Spanish as a product of contact with Quechua and Aymara
Klíčová slova: andská španělština, španělština, kečuánština, jazykový kontakt, Cuzco, Peru
Klíčová slova anglicky: Andean Spanish, Spanish, Quechua, Language contact, Cuzco, Peru
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2011
Datum zadání: 07.02.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
  prof. Mgr. Lenka Zajícová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK