Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana sociálních práv v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Název práce v češtině: Ochrana sociálních práv v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv
a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Název v anglickém jazyce: Protection of social rights in the European Convention
for the Protection of Human Rights and the International
Covenant on Civil and Political Rights
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2005
Datum zadání: 22.03.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2009 10:00
Místo konání obhajoby: zasedací místnost 4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2009
Oponenti: prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
  JUDr. Eva Hubálková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK