Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční vyrovnání spolkových zemí. Klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí
Název práce v češtině: Finanční vyrovnání spolkových zemí. Klíčové vnitroněmecké
politikum přelomu tisíciletí
Název v anglickém jazyce: Fiscal Equalization in Germany.
Klíčová slova: Finanční vyrovnání zemí, Spolková republika Německo, německé sjednocení, ekonomické důsledky, finanční výkonnost spolkových zemí, finanční uspořádání, článek 107
Klíčová slova anglicky: Fiscal Equalization, Germany, German reunification, economic consequences, financial efficiency of Bundesländer, financial system, article 107
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Datum a čas obhajoby: 24.03.2011 11:00
Místo konání obhajoby: UK FSV, U Kříže 8, Praha 5 jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.03.2011
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK