Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časopis "El Checoslovaco en México" v letech 1942 - 1945
Název práce v češtině: Časopis "El Checoslovaco en México" v letech 1942 - 1945
Název v anglickém jazyce: "Magazine El Checoslovaco en México" in 1942 - 1945
Klíčová slova: Mexiko, krajanský tisk, měsíčník, antifašistický tisk, propaganda, levicový tisk,
Klíčová slova anglicky: Mexico, compatriotic press, monthly, antifascist press, propaganda, left-wing press,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Datum a čas obhajoby: 29.03.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV
Datum odevzdání elektronické podoby:11.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.03.2011
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ÁLVAREZ GARCÍA, Marcos. Líderes políticos del siglo XX en América Latina. 1.
edición Santiago : LOM Ediciones, 2007. 478 s. ISBN 956-282-860-3.
ARNDT, Franziska. F. C. Weiskopf. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1965. 96 s.
AVNI, Haim. Lázaro Cárdenas y los refugiados judíos. La Jornada Semanal. 1993, no.
191, s. 16-26.
BARTEČEK, Ivo. Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku. 1. vyd.
Ostrava : Repronis, 1999. 102 s. ISBN 80-86122-36-0.
BARTEČEK, Ivo. Vystěhovalectví a studium vystěhovalectví – občanský či národnostní
princip? (Příklad vystěhovalectví do Latinské Ameriky z Československa v letech 1918-
1938). In Sborník prací historických, XV, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,
Facultas Philosophica, Historica 27-1996. Olomouc : [s.n.], 1998. s. 205-211. Dostupný z
WWW: <http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/HIST27/Historica27_22.pdf>.
BARTEČEK, Ivo, PAVLÍČEK, Jaromír. Česká krajanská komunita v Latinské Americe.
In Sborník prací historických, XVI, Acta Universitatis Palacianae Olomucensis, Facultas
Philosophica, Historica 28-1998. Olomouc : [s.n.], 1999. s. 121-128. Dostupný z WWW:
<http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/histor28/histor28-14.pdf>.
BEDNAŘÍK, Petr, KREJČOVÁ, Helena. Emigrace do Československa a z něj po
Mnichovské dohodě. In Exil v Praze a Československu 1918-1938. Praha : Pražská edice,
2005. s. 200-206. ISBN 80-86239-11-X.
BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin. Dějiny českého
novinářství a českých novinářských spolků : výstava k dějinám českého tisku na území
České republiky. Praha : Státní ústřední archiv, 2002. 99 s. ISBN 80-86712-07-9.
FORMANOVÁ, Lucie, GUNTORÁD, Jiří, PŘIBÁŇ, Michal. Exilová periodika : katalog
periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. 1. vyd.
Rychnov nad Kněžnou : Ježek, 1999. 503 s. ISBN 80-85996-24-3.
GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés. Los extranjeros en México y los mexicanos en el
extranjero, 1821-1970. 1. edición México, D.F. : El Colegio de México, 1994. 539 s.
ISBN 968-12-0555-3.
HERMAN, Donald L. The Communist tide in Latin America: a selected treatment. Austin :
University of Texas at Austin, 1973. 215 s. ISBN 0-29-271007-0.
HUEBENER, Theodore. The literature of East Germany. New York : F. Ungar, 1970. 134
s. ISBN 0804424012.
106
CHURAŇ, Milan, et al. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. Praha : Libri,
1998. 2 sv. (467, 482 s.). ISBN 80-85983-44-3.
IRVING, David. El camino de la guerra. México, D.F. : Planeta, 1990. 342 s. ISBN 968-
406-295-8.
KAŠPAR, Oldřich. Dějiny Mexika. Praha : NLN, 1999. 389 s. ISBN 80-71062-69-3.
KATZ, Friedrich. Nuevos ensayos mexicanos. 1. edición Mexiko : Ediciones Era, 2006.
473 s. ISBN 968-411-613-6.
KIESSLING, Wolfgang. El exilio alemán antifascista en México : conferencia sustentada
por el Dr. Wolfgang Kiessling, Presidente de la Sociedad de Amistad República Alemana-
México. 1. edición México : Secretaría de Relaciones Exteriores, 1984. 45 s.
KRATOCHVÍL, Jan, et al. Český a slovenský exil 20. století. Brno : Meadow Art, 2003.
219 s. ISBN 80-239-3379-5.
LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco. Autonomía y derechos indígenas en México. 2. edición
México, D.F. : UNAM, Ediciones Coyoacán, 2005. 155 s. ISBN 970-633-305-3.
MAREK, Jaroslav, et al. České a československé dějiny 2 : od roku 1790 do současnosti. 1.
vyd. Praha : Fortuna, 1991. 119 s., 5 map. ISBN 80-85298-29-5.
MARÍN, Silvia González. Prensa y poder político : la elección presidencial de 1940 en la
prensa mexicana. 1. edición México : Siglo XXI, UNAM, 2006. 392 s. ISBN 968-23-
2632-X.
MARRUS, Michael. The unwanted : European Refugees in the Twentieth Century. 1st
edition. New York : Oxford University Press, 1985. 414 s. ISBN 0-19-503615-8.
MEDIN, Tzvi. Ideologia y praxis política de Lázaro Cárdenas. 1. edición México : Siglo
veintiuno editores, 1972. 237 s.
MENTZ, Brigida von, et al. Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y la oposición de
derecha a Cárdenas. México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologia Social, 1988. 2 sv. (333, 390 s.). ISBN 968-496-095-6.
MENTZ, Brígida von, PÉREZ MONTFORT, Ricardo, RADKAU, Verena. Fascismo y
antifascismo en América Latina y México : apuntes históricos. 1. edición México, D.F. :
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1984. 82 s.
ISBN 968-496-052-2.
NÁLEVKA, Vladimír. Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války.
Praha : Univerzita Karlova, 1972. 160 s. ISBN
NIBLO, Stephen R. Mexico in the 1940s : modernity, politics, and corruption.
Wilmington, Delaware : Scholarly Resources, 1999. 408 s. ISBN 0-8420-2794-7.
107
OCAMPO DE GÓMEZ, Aurora M. , et al. Diccionario de escritores mexicanos, siglo XX :
Desde las generaciones del Ateneo y Novelistas de la Revolución hasta nuestros días. 1.
edición México : UNAM, 1988. 8 sv. (456, 267, 371, 486, 554, 651, 528, 617 s.).
ISBN 9789683628251.
OPATRNÝ, Josef. Notas acerca de las emigraciones Checa y Eslovaca a Iberoamérica. In
LLORDÉN MIÑAMBRES, Moisés. Acerca de las migraciones centroeuropeas y
mediterráneas a Iberoamérica : aspectos sociales y culturales. Gijón, España : Mercantil
Asturias, 1995. s. 63-82. ISBN 84-7468-867-1.
OVERY, Richard. Dictadores : La Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. 1.
edición Barcelona : Tusquets, 2006. 891 s. ISBN 84-8310-359-1.
PALENCIA, Isabel. Del diario comer : cocina hogareña. México, D.F. : Patria, 1951. 140
s.
PAZ SALINAS, María Emilia. Strategy, Security, and Spies : Mexico and the U.S. as
allies in World War II. University Park, Pennsylvania : Pennsylvania State University,
1997. 264 s. ISBN 0-271-01666-3.
PÉREZ ROSALES, Laura. Notas sobre anticardenismo y antisemitismo en México, 1934-
1940. Historia y Grafía. 1994, t. 1, no. 2, s. 179-207.
REINEROVÁ, Lenka. Bez adresy. 1. vyd. Praha : Paseka, 2001. 208 s. ISBN 80-7185-
386-0.
REINEROVÁ, Lenka. Čekárny mého života. 1. vyd. Praha : Labyrint, 2007. 100 s.
ISBN 978-80-85935-84-4.
REINEROVÁ, Lenka. Hranice uzavřeny. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1956. 269 s.
SALZMAN, Daniela Gleizer. México frente a la inmigración de refugiados judíos, 1934-
1940. 1. edición México, D.F. : Conaculta-INAH, 2000. 202 s. ISBN 970-18-5074-2.
SHAW, Joseph Thomas. Pushkin poems and other studies. Los Angeles : C. Schlacks, Jr.
Publisher, 1996. 2 sv. (273, 385 s.). ISBN 9781884445248.
STACY, Lee. Mexico and the United States. New York : Marshall Cavendish Corporation,
2003. 960 s. ISBN 0-7614-7402-1.
ŠTĚDRONSKÝ, František. Zahraniční krajanské noviny, časopisy a kalendáře do roku
1938. Praha : Národní knihovna, 1958. 160 s.
TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století. Praha : Paseka, 1999. 3 sv. (634,
649, 587 s.). ISBN 80-7185-246-5.
108
TORRES, Blanca. Historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952 : México en la segunda
guerra mundial. 3. edición México, D.F. : El Colegio de México, 1988. 380 s. ISBN 968-
12-0019-5.
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945 podává detailní
charakteristiku španělsky psaného měsíčníku El Checoslovaco en México, který vycházel v
Mexiku v letech 1942 – 1945. Šlo o levicově orientovaný antifašistický list
československých krajanů vydávaný Československo-mexickou asociací, jehož cílem bylo
válečné zpravodajství a propagace Československa. Redigovala jej Lenka Reinerová, spolu
s ní v redakci působili rovněž Egon Erwin Kisch a André Simone. Práce si klade za cíl
poskytnout ucelený portrét periodika i Československo-mexické asociace jakožto
zastřešujícího orgánu listu, a to v kontextu dobových událostí. Text nejprve seznamuje s
historickým kontextem v Evropě i v Mexiku, přičemž se detailněji zaměřuje na
problematiku exulantů. Práce taktéž přináší zařazení časopisu do dobové mediální
struktury. Samostatný oddíl je věnován Československo-mexické asociaci, okolnostem
jejího vzniku, organizačnímu uspořádání, rozložení členské základny i jejím aktivitám před
a po příchodu československých antifašistů německého jazyka. Další kapitoly nastiňují
motivy, které vedly k myšlence založení antifašistického krajanského periodika, seznamují
s obecnou charakteristikou listu, periodicitou, strukturou jednotlivých vydání. Práce se
zabývá rovněž složením redakce, autorskými články redakčních i mimoredakčních
přispěvatelů, poskytuje popis jednotlivých rubrik a témat, věnuje se anonymním
příspěvkům, zdrojům, agenturním zprávám a zaměřuje se též na jazykovou stránku listu a
jeho charakter.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis „Magazine El Checoslovaco en México in 1942 - 1945“ presents a detailed
characteristic of El Checoslovaco en México (The Czechoslovak in Mexico) written
monthly in Spanish, which was published in Mexico in 1942 – 1945. Its aim was to bring
war news and to promote the Republic of Czechoslovakia among Mexican population.
This left-wing anti-fascist magazine made by Czechoslovak compatriots was published by
The Czechoslovak-Mexican Association. It was edited by Lenka Reinerová and the
4
editorial staff also consisted of Egon Erwin Kisch and André Simone. The aim of the thesis
was to give a complex description of the magazine itself and of the Czechoslovak-Mexican
Association as its publisher, including the historical context. At first, the text depicts the
historical context in Europe and in Mexico, placing a special emphasis on the subject of
refugees. The thesis also offers a general characteristic of the relevant media environment.
An independent section is devoted to the Czechoslovak-Mexican Association, its origins,
organization, membership and its activities before and after the arrival of Czechoslovak
antifascists of German language. Following chapters explain the motives that led to the
idea of the foundation of an antifascist compatriotic magazine, introduce its general
characteristics, periodicity and the structure of its issues. The analysis also focuses on the
editorial staff, content of the magazine – articles of members of the editorial staff as well
as other contributors, offers description of various sections and topics, anonymous articles,
sources and news of the press agencies including analysis of the language aspects of the
text and its character.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK