Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha pravidel správy a řízení společností v bankovní regulaci a dohledu
Název práce v češtině: Úloha pravidel správy a řízení společností v bankovní regulaci a dohledu
Název v anglickém jazyce: The role of the rules of corporate governance in the banking regulation and supervision
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2005
Datum zadání: 22.03.2005
Datum a čas obhajoby: 12.03.2007 10:00
Místo konání obhajoby: 38, PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.03.2007
Oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
  Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK