Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ikonografie Rudolfa II.
Název práce v češtině: Ikonografie Rudolfa II.
Název v anglickém jazyce: Iconography of Rudolf II.
Klíčová slova: Rudolf II., ikonografie, portréty, alegorie, malířství, sochařství
Klíčová slova anglicky: Rudolf II, iconography, portraits, allegories, painting, sculpture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
  PhDr. Hana Seifertová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK